Kalender Department Mathematik

Thu, 15.11.2018, 14:15
Aspekte baumwertiger Feller diffusions Teil 2
AG Stochastik und Dynamische Systeme

Referent: A.Depperschmidt
Veranstalter: A.Greven / G.Keller
Raum: H13