Navigation

DE/EN

Kolloquium des Department Mathematik

Nov 26
26-11-2019 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Hörsaal H13, Cauerstr. 11, Erlangen

A New Approach to Classical Statistical Mechanics

Referent: Prof. Dr. Volker Bach, Technische Universität Braunschweig
Veranstalter: Andreas Knauf